STICHTING STUIPZAND
Theater/erfgoedprojecten Landschapsgeschiedenis

De Stichting StuipZand, gevestigd in Loon op Zand, ontwikkeld projecten over landschapsgeschiedenis voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs de gelegenheid om op een levendige wijze en door middel van theater in contact te komen met de cultuurhistorie uit hun eigen leefomgeving.

Een project bestaat uit een totaalpakket:
  • Een website waarop gegevens over de landschapshistorie van het nationaal park en de aangrenzende gemeenten voor jong en oud toegankelijk worden gemaakt. Deze website zal gedurende het project steeds worden aangevuld en uitgebreid en biedt een basis voor omgevingsonderwijs op school.
  • Een theaterwandeltocht waaraan leerlingen klassikaal deelnemen en waarin diverse theatrale presentaties de kinderen actief betrekken bij en bewust maken van de unieke geschiedenis van het landschap en de hand van de mens daarin. Deze tocht worden vanuit de diverse gemeenten op eigen gemeentegrond gestart en hebben per plaats een ander karakter.
  • Een cd-rom bppr de scholen waardoor alle gegevens voor iedereen beschikbaar blijven. Deze cd-rom zal verschijnen bij de afronding het project en kan blijven functioneren als een leerzaam instrument in toekomstig omgevingsonderwijs.Aanpak: In samenwerking met Natuurmonumenten, Brabants Landschap, historici, archeologen en (educatieve) organisaties als het BRG (Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening), archieven en heemkundekringen is en wordt (want het project groeit gaandeweg) kennis van de natuurlijke en culturele geschiedenis van de omgeving samengebracht, bewerkt en gebruikt als basis voor de theaterwandeltochten en de website. Het betreft specifiek de landschapshistorie van het gebied. De theaterwandeltochten worden samengesteld en uitgevoerd door professionele theatermakers van Theater Echt Waar!!

Voor meer informatie bereiken.
Per mail: marjavantrier@xs4all.nl
Per telefoon: 0416-363.713
Per fax: 0416 362.010